Stavby a ekologie
  • provádění pozemních a vodohospodářských staveb, jejich oprav, změn
    a odstraňování
  • projektová činnost ve výstavbě
  • činnost technického dozoru při provádění staveb
  • činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
  • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Obchodní kancelář

STAVEKO-SERVIS s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor
(administrativní budova ČEVAK a.s.,
3. patro, č. dveří 307)

tel.: +420 602 461 592
e-mail: info@staveko-servis.cz

Napište nám
jméno *
e-mail *
telefon
zpráva *